Årskontrol for blodtryk og kolesterol

Kære patienter. Fremover vil det være vores dygtige sygeplejerske Jane der varetager alle kontroller for forhøjet blodtryk og kolesterol, og dermed også hende I vil møde til årskontroller. Hun er grundigt oplært og alle kontroller bliver superviseret af lægerne. Hun holder sig løbende opdateret på den nyeste viden inden for feltet via kurser og undervisning.