I lægehuset henholder vi os til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Derfor er det kun muligt, at få fornyet recepter på potentielt afhængighedsskabende medicin ved fremmøde i klinikken. Der skal i øvrigt afholdes en eller to kontroller årligt, hvor den fremtidige behandling drøftes. Bestil gerne tid til dette via “Min Læge” app eller Tidsbestilling på forsiden.

I Sundhedsstyrelsens retningslinjer inden for området er følgende anført: “Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Konsultationen må ikke finde sted over internettet eller per telefon.”