Vi anbefaler download af Min Læge app.   
Ud over at bruge den til videokonsultation (se særskilte linke for dette) kan du benytte appen til e-konsultation, receptfornyelse og tidsbestilling. Se nedenfor. 
 

E-konsultation 
E-konsultationer er egnet til korte, præcise spørgsmål, som ikke kræver længere udredninger. Dette kan fx være vedrørende svar på prøver eller undersøgelser.
 Såfremt du har brug for grundigere og mere uddybende svar, skal vi bede dig bestille en fast tid i klinikken i stedet. Vi gør opmærksom på at e-konsultation ikke må benyttes til akutte henvendelser, da der kan være nogle dages svartid.
Medicin- og tidsbestilling har deres egne moduler og e-konsultation må ligeledes ikke benyttes til disse.

Såfremt din læge er på kursus eller holder ferie, vil vi lukke for e-konsultationen. De åbner selv op på ny, så snart de er tilbage i klinikken.

Receptfornyelse
Du kan undgå telefonkøen ved at benytte dette modul til receptfornyelse på din faste medicin.
Vær opmærksom på, at der kan være et par dages ekspeditionstid, hvorfor vi anbefaler at du bestiller din medicin i god tid før du løber tør. Vi forbeholder os dog, at anmodninger kan blive afvist, hvis du er i for god tid. Du bedes derfor holde øje med om du har fået en bekræftelse.
Er dine faste ordinationer ikke tilgængelige, kontakt da venligst sekretæren telefonisk eller henvend dig i skranken.

Vær desuden opmærksom på, at vanedannende medicin skal fornyes ved fremmøde i klinikken og husk at bestille årlig kontrol af dette ved din faste læge.

Er din medicin ordineret på en sygehusafdeling, skal du være opmærksom på, at du da skal kontakte afdelingen for receptfornyelsen. Vi fornyer først fra den dag du er afsluttet til videre forløb hos egen læge.

Tidsbestilling
Bestil tid til konsultation ved læge, sygeplejerske eller bioanalytiker og beskriv kort, hvad konsultationen drejer sig om.
Husk ikke at benytte dit eget cpr.nr. til at bestille tider til dine børn, da disse vil blive afvist. Kontakt i stedet sekretæren for at oprette børnene til e-service.
Vær opmærksom på, at de fleste årskontroller ved egen læge skal forudgås af en konsultation hos sygeplejersken. Book gerne denne minimum 1 uge før din lægetid. 

Hvis du ønsker at bestille tid til en kørekort-attest, skal du huske at henvende dig ved sekretæren 10 minutter før din bookede tid, da du skal kunne nå at udfylde spørgeskema og betale for attesten.

Bestil ikke tid til lægeerklæringer, -attester eller akutte konsultationer via Tidsbestillingsmodulet. Ring da i stedet i telefontiden på 86 96 11 99.

Husk, at vi derudover tilbyder videokonsultation via denne app. 

For yderligere information, klik på dette link