Vi anbefaler, at du kontakter en rejsemedicinsk klinik, hvis du har behov for vejledning om rejsevaccinationer – og i øvrigt selv orienterer dig på dette link: Rejsevaccination, Statens seruminstitut