En lovændring pr. 1. juli 2018 betyder, at borgere, som har
boet mere end 3 år i Danmark, skal betale for brug af tolk i sundhedsvæsenet.
Tolkningen er gratis, hvis du har boet i Danmark i mindre end 3 år. Såfremt du
skal betale for tolkningen, vil du få tilsendt en regning fra din
bopæls-region. Du vil modtage den i din e-boks eller med almindelig brevpost.

Læs gerne mere på nedenstående link:
https://www.rm.dk/sundhed/behandling/patientkontoret/patientrettigheder/tolkebistand/